* คันนา : พื้นที่ที่เกษตรกรไม่ได้ใช้

Our activities

See More

Featured videos

Testimonials

See More
I joined the campaign hoping for this good weather to last. I would love to breathe fresh air like this all the time!

Songjeong Han
(Donated 12 trees)

I was surprised to see how easy it is to plant trees!

Sujeong Yoon
(Donated 10 trees)

We planted trees with Double A! This is for my new born baby.

Jonggeun Lee (Donated 8 trees)

Thank you Double A for creating such a meaningful campaign. I planted 37 trees and I'm feeling very proud!

Heewon Kim
(Donated 37 trees)

I feel lucky to come across this campaign that allows students like myself to do something good for the environment. Hope many will participate and plant a lot of trees.

Yongjin Kim
(Donated 27 trees)

HEROES OF THE DAY

วิธีการร่วมกิจกรรม

1

สแกนเพื่อปลูกต้นกล้า

เพียงสแกน QR Code บนกระดาษห่อ Double A และลงทะเบียน คุณก็จะมีส่วนร่วมในการส่งมอบต้นกล้าให้ชาวนานำไปปลูก

2

ปลูกกล้าลงดิน

Double A ทุก 1 รีม เท่ากับต้นกล้า 1 ต้นที่ชาวนาไทยจะนำไปปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนเป็นเงินออม และรายได้เสริมให้กับครอบครัว

3

ติดตามต้นกล้าโต

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกต้นไม้ของคุณ และติดตามการเติบโตได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอป 1Dream 1Tree

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

member-1

ขอบคุณที่มอบต้นกระดาษให้กับเรา ทำให้เราได้ทุนไว้เป็นกองกลาง โดยชาวนาไม่ต้องจ่ายค่าต้นกระดาษ และมีรายได้เสริม

อำพร ภูมี

ผู้ใหญ่บ้าน
"กิโลสาม"

เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเงินออม ช่วยให้เกษตรกรที่มีทุนน้อย มีรายได้ที่ยั่งยืน และยังมีทุนให้ชุมชน เราตัดสินใจกันว่า จะเอาไว้ซ่อมศาลากลางของหมู่บ้าน

พนม ปทุมภา

ผู้ใหญ่บ้าน
"ทางโค้ง"

member-2
member-3

เป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรที่ไม่มีเงินทุน ได้นำต้นกล้าไปปลูก เกษตรกรเองก็มีรายได้ หมู่บ้านก็ได้เงินทุนด้วย จะเอาไปใช้ซ่อมประปาของหมู่บ้านได้

สุเทพ ระลึก

ผู้ใหญ่บ้าน
"มาบนาดี"

เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยให้ชาวบ้านที่ไม่มีทุนซื้อกล้า ได้ปลูกต้นกระดาษด้วย เป็นรายได้ทั้งกับชาวบ้านเอง และหมู่บ้านก็ได้ด้วย

ดวงเดือน ยิ้มชุ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน
"หนองยายกล่อม"

member-4
member-5

เป็นโครงการที่ดี ช่วยทั้งเกษตรกรและหมู่บ้าน ทำให้ชาวนามีเงินเก็บ ลดโลกร้อน และยังเป็นทุนขุดขยายประปาหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในฤดูแล้ง

ไชยนนท์ ไชยนนท์

ผู้ใหญ่บ้าน
"หนองตาสา"

เป็นโครงการที่ดี สร้างรายได้จากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นเงินในอนาคตที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในงานของชุมชนได้

ยอด หาญมนต์

ผู้ใหญ่บ้าน
"หันทราย"

member-6

ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ

member-1

อนุชา กลิ่นเกษร

สนใจร่วมโครงการนี้ด้วย อยากลองปลูกต้นกระดาษดู

ดูแปลงปลูกนี้

อารมณ์ ประสิทธิ์

มั่นใจได้เลย จะดูแลต้นกระดาษอย่างดีแน่นอน

ดูแปลงปลูกนี้
member-2
member-3

อำนวย สู่สร้อย

พอมีที่บนคันนาอยู่ เลยคิดว่า เป็นโอกาสที่ดี ที่จะหารายได้เสริมให้ครอบครัว

ดูแปลงปลูกนี้

อำไพ พองกา

ตอนแรกก็ปลูกอ้อยอยู่ แต่ตลาดไม่ค่อยดี ก็เลยว่า จะลองปลูกต้นกระดาษดูบ้าง

ดูแปลงปลูกนี้
member-4
member-5

บุญชม เมตตา

หลังฤดูทำนา อยากมีรายได้เสริมบ้าง ก็เลยเลือกปลูกต้นกระดาษ

ดูแปลงปลูกนี้

บุญชู กองใจ

โครงการนี้มีประโยชน์มากต่อสังคมและก็คนรุ่นใหม่ด้วย

ดูแปลงปลูกนี้
member-6

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อ

  • ที่อยู่: 187/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
  •   
  • อีเมล: info@1dream1tree.com

กรุณากรอกข้อมูล

ต้นกล้าที่ชาวนาได้รับจากคุณ

  • ไทย 63,795 ต้น
  • เกาหลี 53,858 ต้น
  • สิงคโปร์ 13,805 ต้น
  • มาเลเซีย 81,369 ต้น